• Göçmen Konutları
    • Öğrenci Yurdu
    • Kanser Terapi Merkezi
    • Huzurevi
    • Tavuk Köyü

Anasayfa
HEDEF YATIRIM

Yabancı bir yatırımcı olarak TÜRKiYE'ye 2.5 milyar €' luk bir yatırım yapmayı düşündükleri projelerin bazıları.

 ARENCO Holllanda firmasının 40 senelik tecrübesinden ve maddi desteğinden yararlanarak ARENCO TÜRKİYE olarak TÜRKİYE VE KKTC'ye yatırım yapmak.


YATIRIMLARDAN BAZILARI:

1-SOSYAL PROJELER

- Suriyeli göçmenlere Avrupa standartlarına  kriterlerine uygun kalıcı ve geçici barınma üniteleri. 

- 24 şehirde yaşlılar için huzur ve bakım evleri.

- Öğrenci yurtları.

2- SAĞLIK PROJESİ

- 24 şehirde kanser terapi merkezi

3- BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

-Tavuk sehri 10.milyon mq üzerinde kurulmak istenen entegre tavuk sehri.

-50 milyon m2 üzerinde kurulmak istenen Et ve süt entegre büyükbaş hayvan tesisi.

 

ARENCO TÜRKİYE VE KKTC

Türkiye ve KKTC de yapılacak tüm yatırımlar için kurumlar ARENCO'ya bedelsiz yer tahsisi yaparak projeye katkıda bulunacaktır.
Yatırımın gerçekleştirileceği arazilerdeki tek şart alt yapı, elektrik hattı ve su hattı olmasıdır.


M
EVZUATLA İLGİLİ BİLGİ

Avrupa göçmen fonu mevzuatına göre Avrupa Birliğinin göçmenlere vereceği para yardımlarından yararlanabilmek için konteyner yaşam kentinin Avrupa normlarına uygun olması gerekiyor.